Popeleční středa | cdm Petrinum

Popeleční středa

Pozvánka:

Doba postní - L.P. 2019
zapojte se:
- ranní křížová cesta v 6 hod. a pondělní v 21 hod.
- do středečních duchovních obnov
- do adopce na dálku