Třetí adventní obnova | cdm Petrinum

Třetí adventní obnova

Pozvánka:

9.12.2015 - již v 20:30 třetí adventní obnova s P.Jakubem Tůmou - novoknězem od sv. Tomáše v Brně

Fotky: