Petrinský parkur | cdm Petrinum

Petrinský parkur

Komentář:

Během prvních dní nového škol. roku jsme mohli zhlédnout umění našeho spirituála a Patrika Bohatce.

5.9.2017

Fotky: