Advent | cdm Petrinum

Advent

Pozvánka:

3.12.2017 - První adventní neděle
Každý všední den - mimo středu - jste zváni na Roráty v 6:35
a každou středu bude mše sv. s duchovní obnovou - začátek v 20:30.
Dále mohou naši studenti využít adventní EXERCICIE VE VŠEDNÍM DNU (O vztahu s Bohem)
Inspirace každé adventní pondělí po růženci ve 21:20
Vedle společného setkání bude navíc možnost popovídat si o své zkušenosti osobně se spirituálem

Fotky: