Setkání s maturanty | cdm Petrinum

Setkání s maturanty

Pozvánka:

Ve středu 25.4.2018 v 19 hod. se rozloučíme s našimi končícími.

Fotky: