Víkendová rekolekce | cdm Petrinum

Víkendová rekolekce

Pozvánka:

Třetí víkend v dubnu 2018 bude možnost se zúčastnit duchovního cvičení s o. Slavomírem Peklanským - pallotínem. Info u p. ředitele.

Komentář:

Hlavní program - 20.- 21. 4.2018,

Pátek - všichni jsou zvaní a vítání 14:30 - příjezd na Petrinum
15:00 – nabídka zpovědi v sakristii
16:00 – zahájení, úvodní slovo a modlitba v kapli
16:10 – první přednáška - po přednášce vždy silencio a osobní volno nebo os. rozhovor
18:00 - 18:50 – večeře
19:00 – druhá přednáška
21:00 - mše sv. v kapli
21:30 - 22:00 - dobrovolná adorace, nebo os. volno
22:15 - dobrovolný kompletář
22:30 - večerka, silencio a možnost osobních pohovorů

Sobota 7:00 - mše sv. předtím dobrovolné ranní chvály
8:00 - snídaně
9:00 – třetí přednáška
11:00 - osobní volno a silencio a možnost osobních pohovorů
12:00 - Anděl páně v kapli
12:10 - oběd
13:00 - 14:00 - siesta
14:00 - čtvrtá přednáška
15:30 – závěr, ukončení, rozloučení
15:40 - svačina, po ní nabídka dalších osobních rozhovorů
16:00 - osobní volno, rozjezd domů nebo volno na Petrinu do neděle, dle počtu zájemců a přihlášených