Duchovní obnova u Trapistů | cdm Petrinum

Duchovní obnova u Trapistů

Pozvánka:

Duchovní obnova u Trapistů v Novém Dvoře proběhne o víkendu 9. - 11. 11. 2018 - info u P. Tomáše Marady

Komentář:

U Trapistů se mi moc líbilo. Po delší době jsem mohl zůstat alespoň pár dní v tichu. Uvědomil jsem si důležitost modlitby. Pravidelnost a dochvilnost setkání mnichů na modlitbu mě mile překvapila. Celý víkend byl s Bohem dobře prožitý čas. Je to léčebná terapie mé duše.
Dominik

Jak moc ovlivní návštěva trapistického kláštera můj život? To se ukáže až časem.
Už teď však mohu s jistotou říct, že už samotný příjezd do mlhou zahaleného areálu kláštera ve mně zanechal hluboký dojem.
Pocit posvátného ticha a Boží přítomnosti mě pak neopustil ani ve tři hodiny ráno, kdy jsme z domu pro hosty po vyštěrkované cestě kráčeli do kostela na matutinum. Naopak! Unavený a částečně i hladový, jelikož od posledního jídla uběhla již značná doba, pohroužil jsem se spokojeně do modlitby. Na postel či ledničku jsem si ani nevzpomněl a rozhodně to nebylo tím, že by snad lůžko bylo tvrdé, či jídlo špatné. Velkorysá pohostinnost bratrů by se dala srovnat snad už jen s jejich zbožností a vlídností, kterou jsme mohli zažít na vlastní kůži při duchovním rozhovoru či zpovědi. Za to vše i mnohé další jsem jim nesmírně vděčný.
Že bych kdy smysluplněji strávil víkend, na to se nepamatuji.
A z obav, které jsem měl na začátku při pohledu na program, složený převážně jen z modliteb, se stala touha… touha zůstat déle.
Je zbytečné psát, jestli bych se do Nového Dvoru znovu vrátil nebo jestli bych Vám návštěvu doporučil. Myslím si, že si odpovědět dovede každý sám.
Martin P.

Víkendový pobyt v trapistickém klášteře v Novém Dvoře byl pro mě něco výjimečného. Nejen, že jsem nikdy před tím nepodstoupil nic podobného, ale taky jsem se dokázal i za těch pár dní krásně duchovně obnovit. Asi největší zážitek z celého víkendu jsem měl při příjezdu. Jelikož jsme jeli o něco později, tak jsme se nestihli ubytovat v domě pro hosty. Šli jsme tedy rovnou do kostela na večerní modlitbu kompletáře. Vešli jsme do kostela. V celém kostele byla tma, pouze u oltáře byly zapálené dvě svíčky. Stoupli jsme si do lavic a najednou se z chóru na levé i pravé straně lodi kostela začal ozývat jednohlasný zpěv více než dvaceti mnichů trapistů. V tu chvíli jsem si uvědomil, že na celý víkend v přítomnosti bratrů trapistů určitě dlouho nezapomenu.
Josef

Když jsem se přihlásil na víkendovku u trapistů, moc jsem neřešil, do čeho jdu, nebo co očekávat. To, co jsem tam ale poznal, mě velmi překvapilo. Obdivoval jsem bratry, jak tráví celý den v ustavičné modlitbě a jak se sedmkrát za den schází, aby se modlili společně. Všechno, co je vzdaluje od Krista, odstranili. I řeč. Odevzdali Bohu své životy na dvě stě procent.
Pokud se člověk setká s takovými svatými muži, uvědomí si, jak málo obětuje Tomu, v nějž věří. Jejich příklad beru jako inspiraci do svého života modlitby.
Ke trapistům do Nového Dvora bych rád zavítal znovu. Protože během těch dvou či tří dnů jsem do jejich spirituality nahlédl jen koutkem oka, protože mě tato zkušenost ponořila pod povrch každodenní víry, jež je tak kolísavá, a protože jsem tam ze své mysli odstranil vše nedůležité a uvědomil si, za co všechno jsem Pánu vděčný.
Luboš

Fotky: