Adventní duchovní obnova | cdm Petrinum

Adventní duchovní obnova

Pozvánka:

Advent 2018
Po tři středy zde budou probíhat mše sv. s duch. obnovou - vždy v 20:30hod.
5.12. - P. Jan Bárník
12.12. - P.Petr Soukal
19.12. - o. biskup Pavel Konzbul