Tříkrálůové žehnání | cdm Petrinum

Tříkrálůové žehnání

Komentář:

V pondělí 7.1.2019 - den po slavnosti Zjevení Páně - Tří králů - jsme si ještě jednou připomněli tento velký svátek krásným troubením vánočních koled na schodech domova, kterého se velmi zdařile zhostili naši profesilonálové - Marek a Jiří a následně Padre - o.Tomáš prošel s ministranty domovem a žehnal jednotlivé pokoje. Bylo to moc hezké a působivé připomenutí, že doba vánoční ještě neskončila.

Fotky: