úvod | cdm Petrinum

úvod

Domov je ubytovacím zařízením pro chlapce, kteří studují na kterékoliv střední nebo jazykové škole, VOŠ nebo SOU v Brně. Je určen především pro chlapce z věřících rodin. Umožňuje jim, aby to duchovní, co do nich vložili jejich rodiče v dětství, rozvíjeli i v době dospívání. Možnost věřících studentů bydlet v církevním domově není ovšem prvkem, který by je izoloval od okolního světa.

Křesťanská výchova praktikovaná v tomto domově má jasný cíl - vychovat uvědomělé osobnosti, plně svobodné, mající vlastní názor, samostatně se rozhodující. Nespočívá v nuceném přivádění k víře, ale je nabídkou, která respektuje svobodnou vůli každého jedince. Pobyt v domově se stává pro dospívajícího člověka formujícím prvkem. Je mu dán prostor pro celkový rozvoj osobnosti. V oblasti duchovní má možnost nejen získávat vědomosti, ale především praktické zkušenosti ze života společenství. K tomu přispívají různé aktivity, kterých se účastní podle svého rozhodnutí. Učí se, co je dialog, učí se analyzovat problémy a vyvozovat z nich závěry pro svůj život. Výchova v domově dává dospívajícímu možnost orientovat se na stupnici hodnot.

Aktuální videa o našem domově

V sekci O domově / Současnost naleznete nové dokumentární videa o našem domově. Doufáme, že se Vám budou líbit.

Virtuální prohlídky domova

Nabízíme Vám možnost navštívit nás z pohodlí Vašeho domova. Připravili jsme pro Vás několik virtuálních prohlídek - račte vstoupit.

Všechny prohlídky se otvírají do nového okna/panelu. Velikost každé prohlídky je 5 MB, proto může být obraz zpočátku deformovaný (dokud se nenačte celá prohlídka). Doufáme, že i virtuální prohlídky se Vám budou líbit.

www.facebook.com/petrinumbrno.