současnost | cdm Petrinum

současnost

Domov je ubytovacím zařízením pro chlapce z věřících rodin. Umožňuje jim, aby to duchovní, co do nich vložili jejich rodiče v dětství, rozvíjeli i v době dospívání. Možnost věřících studentů bydlet v církevním domově není ovšem prvkem, který by je izoloval od okolního světa. Křesťanská výchova praktikovaná v tomto domově má jasný cíl - vychovat uvědomělé osobnosti, plně svobodné, mající vlastní názor, samostatně se rozhodující. Nespočívá v nuceném přivádění k víře, ale je nabídkou, která respektuje svobodnou vůli každého jedince. Pobyt v domově se stává pro dospívajícího člověka formujícím prvkem. Je mu dán prostor pro celkový rozvoj osobnosti. V oblasti duchovní má možnost nejen získávat vědomosti, ale především praktické zkušenosti ze života společenství. K tomu přispívají různé aktivity, kterých se účastní podle svého rozhodnutí. Učí se, co je dialog, učí se analyzovat problémy a vyvozovat z nich závěry pro svůj život. Výchova v domově dává dospívajícímu možnost orientovat se na stupnici hodnot.

Vychovatel se stává pro dospívajícího průvodcem na cestě, který ukazuje cestu, ale sám touto cestou také jde, není tedy tím, kdo pouze přikazuje směr. Mladý člověk je povzbuzován příkladem svých vychovatelů, ale je mu dána možnost samostatného rozhodnutí a projevu i ve věcech víry. Oblast duchovního života je respektována jako nejniternější součást osobnosti.

Dodržování řádu, který je nezbytný pro chod domova, umožňuje mladému člověku vychovávat vlastní vůli. Učí se neprosazovat jen sám sebe, nepožadovat své vlastní okamžité uspokojení, ale přijímat i určitá omezení.

Církevní domov nepomíjí rozvoj talentů v nejrůznějších oblastech. Možnost provozování sportu (vlastní tělocvična, posilovna, hřiště, velká zahrada, kulečník ), hudby, aj., přispívá k celkovému rozvoji osobnosti. Dospívající má tak možnost účelně vyplnit svůj volný čas, aniž by měl potřebu hledat různé náhražky v podobě drog, alkoholu, …

Návštěvy divadla, kina i sledování televize jsou brány jako doplněk kulturního rozvoje mladého člověka. Částečná omezení v těchto aktivitách jsou dána především tím, že vychovatelé jsou si vědomi odpovědnosti za své svěřence i vůči rodičům.

Církevní domov je tedy zařízení, které dává možnost plného rozvoje osobnosti mladého věřícího člověka, poskytuje mu plné materiální zázemí pro bydlení, doplňuje výchovné působení rodiny. V duchovní oblasti je respektováno svobodné rozhodnutí každého jednotlivce.

Na závěr několik praktických informací pro školní rok 2017/18:

V domově je několik kluboven a prostor pro studium a navíc je zajištěn po dobu studia, klid v celém domově. Počet ubytovaných studentů je 107 a doprovází je 5 vysokoškolsky vzdělaných vychovatelů a kněz-spirituál domova. Chlapci jsou ubytováni ve 2-3ti lůžkových pokojích. Domov zajišťuje podle potřeby ( pokud nechodí studenti na oběd ve škole ) celodenní stravování. Příspěvek na ubytování je pro SŠ 950.- Kč/měsíc, VŠ 2250.-kč/měsíc. Studenti ze sociálně slabých rodin mohou požádat o slevu.

Přihlášky pro první kolo přijímacího řízení se podávají do konce května na formuláři, který je možno si vyzvednout, stejně jako případné další informace, na adrese domova. V případě potřeby ubytování je možné se na případná volná místa informovat během celého roku.

Mgr. David Adamus
ředitel domova

Aktuální dokumenty o našem domově

Zde máte možnost zhlédnout nejnovější dokumenty, které byly natočeny o našem domově a lidech zde žijících: