informace | cdm Petrinum

informace

Zde naleznete nejdůležitější listiny a dokumenty, upravující existenci a provoz Domova.

Církevní domov mládeže Petrinum
Veveří 462/15
602 00 Brno


IČ 00402419; DIČ CZ00402419
č.ú. 2978928399/0800

Ke dni 28.4.2006 došlo ke změně názvu domova a to z  Církevního studentského domova PETRINUM na Církevní domov mládeže Petrinum. Právní forma se změnila z církevní organizace na školskou právnickou osobu.

Školní vzdělávací program, který je dokumentem, dle kterého je výchovně vzdělávací činnost v domově uskutečňována, je k nahlédnutí v  kanceláři domova.