Postní duchovní obnova | cdm Petrinum

Postní duchovní obnova

Pozvánka:

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 2019
každou středu:
20:30 mše svatá
21:10 duchovní promluva (nebo po mši)
21:30 výstav Nejsvětější svátosti (nebo po promluvě)
22:00 ukončení adorace, modlitba kompletáře


13.3. - P. Roman Kubín
20.3. - P. Pavel Šupol
27.3. - P. Josef Slezák
3.4. - P. Tomáš Koumal

Ředitel pastoračního střediska se svými bohatými zkušenostmi.
Bývalý vicerektor kněžského semináře s videoklipy.
Asi 206 cm vysoký kněz pěší poutník.
Vedoucí katechetického centra a farář na Petrově.
Tito všichni přijdou na duchovní obnovu.
Ani jeden z nich nám ji nezajistí.
Duchovní obnova totiž závisí jen na dvou.
Tím první je Bůh.
Tím druhým jsem já tváří v tvář Božímu působení…

Fotky: