Hraná křížová cesta | cdm Petrinum

Hraná křížová cesta

Pozvánka:

V úterý 9.4.2019 přijměte pozvání na hranou křížovou cestu na Petrinum.

Komentář:

V úterý večer jsme měli pěknou příležitost ponořit se opět do pašijového příběhu, který nám v originálním zpracování předvedli naši kluci a dívky z Grohovky, pod režijním vedením o. Tomáše. Představení bylo velmi působivé. Mnozí diváci přisvědčili, že jim až mrazilo v zádech. Ocenili jsme nejen jednotlivé herecké výkony, skvělý přednes veršů, ale i výběr samotné básně Josefa Suchého, podle které celá hraná křížová cesta vznikla:


....

A opět klesl Ježíš k zemi
pošlapané šlépějemi
nejvyšší možné oběti.
Zatím co zástup vztekem šílí,
poznovu sbírá zbytek síly
z mrákoty dnes už potřetí.

V cypřiši ptáček tikl tklivě,
Pán utkvěl okem na olivě,
zmučeném stromě jako on.
U nohou trní se mu ježí,
Tam kámen na kameni leží
a srdce – rozhoupaný zvon
....

Fotky: