Podzimní víkendovka | cdm Petrinum

Podzimní víkendovka

Pozvánka:

23.10.2009
Již druhý ročník adrenalinové akce pro odvážné kluky a holky nejen z našich internátů.

Komentář:

Putování s Abrahámem

O víkendu jsme se vypravili nejen po stopách, ale i ve stopách starozákonního Abraháma. Mohli jsme zakusit, co asi prožíval starý Abrahám, když ho Hospodin oslovil a žádal pouze jedno: Aby se vydal na cestu a šel. A protože šel, i když to nebylo snadné, stal se požehnáním pro ostatní. Formou slova i noční hry jsem se zamýšleli nad tím, jak si uchovat a rozvíjet svoji víru. Nechybělo ano obětování Izáka, který se stal později zachráncem všech. I my máme často dojem, že Bůh slibuje a pak mlčí, nic se neděje. Proto jsme se v nočním čase v závěru ztišili v kostele a tázali se Boha, „co děláš, když nic neděláš?“ Byl to čas pro osobní rozhovor s Bohem. Povzbuzeni a posíleni příkladem Abraháma, také časem prožitým společně s druhými při hře, modlitbě i zábavě, jsme se v neděli vraceli domů.

Fotky: