podzimní prázdniny | cdm Petrinum

podzimní prázdniny

Pozvánka:

V době podzimních prázdnin je provoz na domově omezen.
V úterý 29.10.2019 se domov otevírá v 14 hodin. Ve středu je třeba do 8 hodin opustit budovu, která se opět otevře ve 14 hodin.
ZÁJEMCI O PŘESPÁNÍ - ZAPIŠTE SE NA VYCHOVATELNĚ!!