Křesťanský petrinský silvestr | cdm Petrinum

Křesťanský petrinský silvestr

Pozvánka:

V úterý 26.11.2019 se společně s pozvanými dívkami rozloučíme se starým církevním rokem. Přijďte - SUPER AKCE!

PROGRAM:
18:00 - MŠE SV.
19:00 - ZÁBAVA A HRY VE SKLEPĚ
21:45 - KONEC SILVESTRU
22:00 - ZAHÁJENÍ NOVÉHO CÍRK. ROKU V KAPLI

Vemte si nějaké drobné na kofolu, pizzu a další občerstvení.

Komentář:


Co je to „církevní Silvestr“?

Bezpochyby společenská zábava při příležitosti ukončení liturgického roku.
Že však může být něčím víc, zažili všichni, kteří na něj zavítali v úterý 26. 11. 2019 na Petrinum.
Po mši svaté jsme totiž nezůstali jen u hojné zábavy při tanci, hrách a dobrém občerstvení.
Dvouhlasý zpěv roratae coeli při svíčkách na konec večera zapůsobil natolik, že jsme po přesunu do kaple byli schopni znovu se usebrat a nachystat se na vstup do nového liturgického roku modlitbou.
Všem organizátorům i zúčastněným patří poděkování.
Atmosféra kultivované a přitom velmi živé a spontánní zábavy, překlenutá duchovním začátkem a zakončením, byla z velké části umožněna právě jejich nasazením a ukázněností.

o.Tomáš

Fotky: