Můžete se zeptat | cdm Petrinum

Můžete se zeptat

Pozvánka:

3.11.2009
Pravidelné setkání zájemců s ředitelem domova.
LETOS V NETRADIČNÍM PROSTORU ŘEDITELNY
Máte možnost položit různé otázky, dotazy, problémy a náměty..
Začátek v 17 hodin.

Fotky: