Začátek školního roku | cdm Petrinum

Začátek školního roku

Pozvánka:

1.9.2020 19:00

Komentář:

Kvůli počasí proběhlo setkání v jídelně, byli přivítáni všichni studenti a představeni noví. Zárověň byli všichni seznámeni s posíleným pedagogickým sborem.

Fotky: