Nařízení MŠMT | cdm Petrinum

Nařízení MŠMT

Pozvánka:

27.2.2021
Výběr, který se nás týká z nařízení MŠMT.
Nadále je povolena osobní přítomnost ve školském zařízení:

- při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

- při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání.

POVINNOST NOŠENÍ RESPIRÁTORU SE VZTAHUJE JEN NA SPOLEČNÉ PROSTORY, NE NA POKOJE - Na ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže se toto nařízení nevtahuje.

z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021

Komentář:

- můžete použít přiložený formulář "Čestné prohlášení k opuštění okresu"

Fotky: