Advent | cdm Petrinum

Advent

Pozvánka:

První adventní neděle - 28.11.2021
Během adventu zde budou denně od pondělí do pátku ranní rorátní mše svaté - v 6:35. Srdečně jste zváni.