Petrinum Sobě | cdm Petrinum

Petrinum Sobě

Pozvánka:

Po roční odmlce se opět koná Petrinum sobě

Komentář:

Petrinum sobě se vydařilo. Na akordeon nám zahrál Antonín Vrška a na klavír bývalý student Jan Zeman. Zakouzlil nám Ondřej Wölfel. Program doplnily tři vydařené studentské scénky na motivy života na Petrinu. Na konci se vyhlásila charitativní sbírka na Ukrajinu.

Fotky: