Adventní duchovní obnova s o.biskupem | cdm Petrinum

Adventní duchovní obnova s o.biskupem

Pozvánka:

Na středu 2.prosince 2009 přijal pozvání

o. biskup Vojtěch.

Začátek v 19 hodin.
Při mši svaté zazní promluva, která je součástí adventní duchovní obnovy konané na domově.
Po mši sv. bude příležitost k neformálnímu setkání.

Fotky: