Přednáška "Jak se učit?" | cdm Petrinum

Přednáška "Jak se učit?"

Pozvánka:

V pondělí 9.1.2023 - v 19 hod. proběhne přednáška psychologa "Mgr. Petra Vaňka - Jak se učit?"

Zváni jsou studenti všech ročníků včetně VŠ. Využijte jedinečné příležitosti ke zdokonalení svých studijních schopností...

Komentář:

Žáci a studenti se dozvěděli, jak se efektivně učit a v jakém
časovém rozmezí.

Fotky: