přednáška Mery´s Meals | cdm Petrinum

přednáška Mery´s Meals

Pozvánka:

Ve středu 1.3.2023 vstoupíme do postní doby se zajímavou přednáškou o hnutí Mery´s Meals.

Přijďte si poslechnout, proč podpořit právě tuto organizaci a proč je důležité přispívat těm, kdo to potřebují.

Začínáme v 19hod.

Komentář:

Děkujeme zástupkyni hnutí p. Mgr. Kristýně Třeškové za přiblížení nutnosti vzdělávání mladé generace rozvojových krajinách, které je zásadní nadějí těchto chudých zemí.
Naše studentká rada se rozhodla výtěžek postní sbírky věnovat tomuto hnutí.

Fotky: