SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBNOVENÉHO HŘIŠTĚ | cdm Petrinum

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBNOVENÉHO HŘIŠTĚ

Pozvánka:

Dne 2. září 2010 v 16.30
bude slavnostní zahájení provozu hřiště s novým umělým povrchem, který jsme realizovali za podpory Nadace ČEZ v rámci grantu „ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ“.

Při této příležitosti se uskuteční:

FOTBALOVÝ MINITURNAJ
VOLEJBALOVÝ ZÁPAS SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

Fotky: