16/613 hair extensions bombay hair stockists latex clothing nappy hair and slavery white celebrities who wear wigs latex clothes hair extension heat connector ebay braiding hair latex clothing

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBNOVENÉHO HŘIŠTĚ | cdm Petrinum

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBNOVENÉHO HŘIŠTĚ | cdm Petrinum

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBNOVENÉHO HŘIŠTĚ

Pozvánka:

Dne 2. září 2010 v 16.30
bude slavnostní zahájení provozu hřiště s novým umělým povrchem, který jsme realizovali za podpory Nadace ČEZ v rámci grantu „ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ“.

Při této příležitosti se uskuteční:

FOTBALOVÝ MINITURNAJ
VOLEJBALOVÝ ZÁPAS SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

Fotky: