PODZIMNÍ VÍKENDOVKA | cdm Petrinum

PODZIMNÍ VÍKENDOVKA

Pozvánka:

8.10.2010
Další pokračování zážitkové akce s duchovním doprovázením.
Tentokrát na téma:
David - židovský král a služebník Boží
Začínáme: v pátek 8.října
Konec: v neděli kolem poledne
Místo: podzimní krajina Drahanské vysočiny
Přespáváme na faře v Lipůvce

Přihlaste se do středy 6.10. u o.Josefa
a nebo na petrinumbrno@centrum.cz - vych. Jan Suchý

Komentář:

Duchovní doprovázení:
Druhým říjnovým víkendem nás provázel král David. Písmo ho představuje jako člověka „podle Božího srdce.“ Jeho jméno nacházíme i v rodokmenu Ježíše Krista.
Impulsy z duchovního doprovázení
- Jak mě vidí Bůh? O vhodnosti, či nevhodnosti člověka pro královský úřad nerozhoduje postava a vzhled, ale záleží na srdci člověka, do kterého vidí Bůh.
- Jaký jsem, jak mě Bůh obdaroval a k čemu mně obdaroval? Našim úkolem neobjevit svůj dar i zbraně. David byl velký tím, že si uvědomoval čím je obdarován, šel bojovat za Boží věc a v jeho jménu. Každý z nás má, podobně jako David, pět kamenů k boji proti zlu – Goliášovi. Růženec, Eucharistii, Písmo svaté, půst, svátost smíření. Plnou Boží výzbroj popisuje i svatý Pavel: Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.
- David před Bohem a já před Bohem – žalmy, ve kterých se odráží osobní zkušenost s Bohem.Z deníku účastníka...

Je tu další depeše. Ta přichází z nejbližší družiny Krále Davida. Hlásím, že tento víkend byl strávený s naším velkým panovníkem. A jak to vypadalo při bližším pohledu?
Hlavní náplní bylo pochopit myšlení a uvažování našeho panovníka a spolu s ním se přiblížit našemu Bohu a Bohu Davidovu. Bohužel ještě nenastaly ony doby, kdy Pelištejci (Davidovi nepřátelé) byli totálně rozdrceni. Proto jsme je museli několikrát odrazit, a tak trochu s nimi i bojovat. Vše proběhlo úspěšně. Jen škoda, že vojáci z Davidovy družiny byli unavení životem, neustálými boji a moc jim nebylo do řeči. To však nic nemění na tom, že jsme zvítězili a sami se poučili a načerpali z Davidových moudrých rozhodnutí. Tečka!
Zapsal účastník - Johny

Fotky: