Křesťan a svět - beseda s Ladislavem Kincem | cdm Petrinum

Křesťan a svět - beseda s Ladislavem Kincem

Pozvánka:


Za mříže chodím dobrovolně

1. února 2011 – 19:00 hod - suterén CDM Petrinun

Téma: O službě lidem, kteří dobrovolně zaměnili život ve společnosti za vězení. O naději, kterou nabízí křesťanství uvězněným lidem, budeme besedovat s naším hostem, při posezení u čaje

Fotky: