HRANÁ KŘÍŽOVÁ CESTA | cdm Petrinum

HRANÁ KŘÍŽOVÁ CESTA

Pozvánka:

Na cestě s Kristem aneb
CO SE ODEHRÁVALO NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ

dramatické ztvárnění některých událostí ze života Ježíše Krista v podání našich mladých ochotníků


kdy? Úterý - 12. dubna 2011
kde? CDM Petrinum
čas? v 19 hodin

Komentář:

K postní době patří na domově, již tradičně, křížová cesta v dramatickém provedení mladých. Stát se aspoň na chvíli Kristem, Marií, Veronikou, Petrem, Janem a dalšími postavami vyžaduje čas, osobní seznámení se s postavou, zkoušky… Při dramatickém ztvárnění nejde o umělecký výkon, ale o předání důležitého poselství o naší spáse.

Fotky: