Křesťan a svět - sestry misionářky Donum Dei | cdm Petrinum

Křesťan a svět - sestry misionářky Donum Dei

Pozvánka:

Další pokračování besed
V úterý 3.5.2011 v suterénu domova v 19 hodin.

Lidem věřícím i nevěřícím je třeba přinášet "Živou vodu", říkají misionářky z restaurace

Sestry misionářky nás obslouží v restauraci Živá voda pod Petrovem. Jejich působištěm mimo restaurace Živá voda jsou různá společenství, centra pro poutníky, studentská střediska, jesle, působí jako katechetky. Chceš-li vědět více, pak správná volba je přijít na besedu.

Komentář:

Beseda byla velmi zajímavá. Nejvíce mě zaujalo povídání o rodných zemích jednotlivých sester. Jak se u nich praktikuje víra, co jim tu chybí, a co je tu zase lepší, než u nich. Ale nejvíce se mi líbilo společné zpívání písní ve francouzštině a následné modlitby v jejich rodných jazycích.
Marek V.
Líbilo se mi, že lidé různých národností a různých vyznání se dokáží sejít v jedné restauraci a navíc svědčit lidem o své víře.
Líbilo se mi, že jsme se dověděli něco o kultuře země, ze které sestry pochází.
Jakub P

Začátkem května se konala beseda s misionářkami z Afriky, Vietnamu a ještě jedné země, které hlásají Boží slávu v restauracích. Nejvíce mě uchvátilo a pozvedlo duši je to, jak člověk z Afriky nebo z jiné země se naučí jazyk cizí země, jen proto, aby zde mohl hlásat Boží slovo a lidem zvěstovat radostnou zvěst, že náš Pán Ježíš Kristus je živý. Důležité je, že i my můžeme s láskou hlásat Boží slovo, jak tyto misionářky.
Dan Z

Fotky: