Přednáška: Mgr.Vaněk - Poznej sám sebe | cdm Petrinum

Přednáška: Mgr.Vaněk - Poznej sám sebe

Pozvánka:

V pondělí 9.1.2012 v 18:30 na klubovně CDM Petrinum

Přednáška psychologa Mgr. Petra vaňka

POZNEJ SÁM SEBE
... a neber se moc vážně
Jak neztratit chuť do života.

Komentář:

Komentáře:
Přenáška Petra Vaňka byla pro studenty velmi podnětná.
Seznámili se s aktivním a pasivním přístupem k učení, se stanovením si vize učení a odvahou chybovat a hledat řešení problému.
Velmi zajímavá byla část o způsobu učení přírodovědných nebo jazykových předmětů a jak efektivně udržet učivo v paměti.
Radovan H.


Postřehy studentů :
Z přednášky jsem si odnesl to, že každý den, když přijdu ze školy, si mám opakovat aspoň deset minut to, co jsme probrali, protože to lépe udržíme v paměti a méně toho zapomeneme.
Pokaždé bychom si měli určit cíl, kterého chceme dosáhnout v určitém časovém období.
Také se můžeme vhodným způsobem učitele zeptat, jak dané učivo uplatníme v praxi..
Marek V.

Neměli bychom hodnotit učitele podle vzhledu, ale hodnotíme ho podle toho, jak učí.
Když se učíme text z učebnice, tak si máme přečíst odstavec a udělat si na papír malou osnovu.
Máme přistupovat k učení aktivně a ne pasivně.
Učivo, které jsme probrali ve škole, si máme po čtyřech hodinách zopakovat.
Michal V.


Poučil jsem se, že nemám hledat chyby na učiteli, ale více se zaměřit na to, co říká za učivo.
Také jsem se naučil, že se mám učit aktivně a ne pasivně.
Když se něco učíme ve škole, tak se nejlépe učivo ukládá do hlavy, když si ho za 4,5 hodiny zopakujeme.
Pavel Š.


Myslím, že to bylo poučný, protože jsem se dozvěděl nové metody, jak se učit a rozhodně to zkusím aplikovat.
Ta křivka zapomínání se mi líbila, protože teď vím, kdy se mám učit a kdy nejvíc zapomínám. Moc jsem nepochopil ty tři body, jak tam popisoval, ale jinak to byla naučná přednáška.
Roman. S.


Z přednášky jsem si nejvíce zapamatoval graf zapomínání a že je dobré si učivo pročíst, když přijdu ze školy.
Zajímavé bylo, jak si efektivně zkrátit dobu studia u přírodovědných předmětů tím, že si nechám učivo ještě jednou vysvětlit od někoho, kdo látce rozumí.
Texty se učím vypisováním klíčových slov z odstavce.
Cizím jazykům se mám věnovat pravidelně aspoň deset minut denně.
Jinak se snažím být v hodinách aktivnější.
Nejlepší však bylo, že se nemám bát dělat chyby.
Jakub P.


Na přednášce jsem slyšel zajímavé typy jak se učit. Zaujalo mě například to, že je lepší se učit pravidelně cizí jazyk deset minut denně, než se ho učit jednou týdně pět hodin.
Zajímavá byla také křivka znázorňující zapomínání.
Václav N.

Fotky: