jarní víkendovka | cdm Petrinum

jarní víkendovka

Pozvánka:

11.-13.5.2012
V životě nepotřebujeme jen silné svaly,
ale také vnitřní sílu,
kterou dává Duch svatý
.

JARNÍ VÍKENDOVKA

Duch svatý uvádí život do pohybu, abychom neustrnuli a nezůstali na místě.

přihlaste se do 7.5.2012
informace: o.Havelka

Fotky: