Návštěva družební farnosti Zwönitz | cdm Petrinum

Návštěva družební farnosti Zwönitz

Komentář:

O víkendu 11.-12.října 2008 jsme navštívili naše přátele ve farnosti Zwönitz

Po příjezdu nás mimo p.faráře přivítali p. Schindler a p. Frenzel a po cestě nás „nasytili“.
Potom nás „vyvezli“ do nedalekého dolu a vybavili ochrannými pomůckami, nasedli jsme do důlního vozíku a „vzhůru“ do hlubin země. Tam již náš průvodce vyprávěl a ukazoval, jak těžké bylo v této oblasti si vydělat na živobytí. Celá tato oblast Krušnohoří je „provrtána“ tisíci kilometrů štol a chodeb. Lidé se zde dožívali cca 40.roků. On sám zde pracoval 24 roků. Po vyjití z hlubin jsme vystoupali také do „výšin“, a podívali se na krásnou podzimní krajinu.
Večer jsme ve farním sále vyprávěli o životě v našem domově a ukázali foto ze života u nás na domově.
V neděli se farnost sešla při bohoslužbě za náš domov. Setkávají se rovněž každou druhou středu v měsíci, kdy mši sv. obětují za náš domov. Červená svíce před oltářem, kterou dostali při návštěvě v Brně, je symbol „spojení“ mezi touto farností a naším domovem. Na konci mše sv. nám p.farář předal dar pro náš domov. Již v minulosti se svými příspěvky podíleli na různém vybavení našeho domova. Za dar finanční, dar modliteb a dar přátelství jsme poděkovali a slíbili i za nás, že každou středu při mši sv. na ně pamatujeme.
Po obědě jsme opět „vyrazili“ na zpáteční cestu s tím, že v příštím roce opět někdo s této farnost navštíví náš domov.
Nezapomínejme i v soukromých modlitbách myslet na ty, kteří nám pomáhají!

Fotky: