adventní duch.obnova - s o. biskupem Vojtěchem Cikrlem | cdm Petrinum

adventní duch.obnova - s o. biskupem Vojtěchem Cikrlem

Pozvánka:

12.12.2012
Druhá obnova – návštěva o. biskupa
Když přichází biskup, nepřichází jen tak někdo. Kdo tedy přichází? Odpovězme si slovy apoštola Pavla: přichází vyslanec Ježíše Krista, který byl povolán za správce „Božích tajemství“ a ke službě učit, vést a posvěcovat Boží lid – tedy nás. Bez nadsázky se dát říct: když přichází biskup, v jeho osobě přichází sám Ježíš Kristus. To je něco velkého!

Fotky: