POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA | cdm Petrinum

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Pozvánka:

11.3.2009 - téma: LAKOMSTVÍ A PÝCHA
obnovou provázÍ:
P. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr. spirituál Biskupského gymnázia

18.3.2009 - téma: HNĚV,LENOST,ZÁVIST
obnovou provází:
P.Josef Havelka, spirituál Petrinum

25.3.2009 - téma: SMILSTVO, NESTŘÍDMOST
obnovou provází:
P.Ing. Pavel Fatěna, kaplan v Brně - Bystrci

Fotky: