Význam cyrilometodějské misie - přednáška plk. Fr. Valdštýna | cdm Petrinum

Význam cyrilometodějské misie - přednáška plk. Fr. Valdštýna

Pozvánka:

5.2.2013 v 19 hod. na Petrinum
Rok víry - beseda s plukovníkem
Františkem Valdštýnem

Mnoho historiků se věnovalo věrozvěstům sv. Cyrilu a Metodějovi, ale ne všichni byli zasaženi Evangeliem, které našim národům přinesli. Historika, odborníka zvláště na válečnou historii, plk. v.v. Františka Valdštýna oslovil nejenom jejich příběh, ale také moc Evangelia, které nejenom šířili, ale především sami žili.

Komentář:

V úterý 5. 2. 2013 nás na Petrinum navštívil pan Ing. plk. František Valdštýn, aby nám připomněl k letošnímu 1150. výroči příchodu sv. Cyrila a Metoděje na územi Velké Moravy, především duchovní význam této události. Jeho znalosti historie a vypravěčské umění nás velmi obohatily, neboť kluci po skončení výkladu kladli velmi zajímavé otázky, týkající se tohoto období naší historie, kdy křesťanství pronikalo na naše území. Přednášky se kromě studentů zúčastnila také řádová sestra S. M. Česlava Talafantová OP, která je autorkou knihy: Jak Slovo na Velkou Moravu přišlo, kterou také ilustrovala. Po skončení výkladu byl o knihu velký zájem a přítomní si ji mohli od pana nakladatele koupit a od dvou vzácných hostů nechat podepsat. Pro náš CDM Petrinum měla tato přednáška zvláště velký význam, neboť naše kaple je zasvěcena právě sv. Cyrilu a Metodějovi.

Fotky: