HRANÁ KŘÍŽOVÁ CESTA | cdm Petrinum

HRANÁ KŘÍŽOVÁ CESTA

Pozvánka:

31.3.2009
Každoroční scénické ztvárnění biblických textů očima dnešního mladého člověka.

Komentář:

Obrazy ze života Ježíše Krista. 48 učinkujích z našeho domova i z Domova Sv. Rodiny z Grohové. Velká divácká kulisa!

Fotky: