Setkání maturantů po 20.letech | cdm Petrinum

Setkání maturantů po 20.letech

Pozvánka:

10.5.2013
V pátek v podvečer se koná setkání prvních absolventů obnoveného Biskupského gymnázia v Brně. Od jejich maturity uplynulo právě 20let.

Komentář:

Setkání po dvaceti letech
Ani se tomu nechce věřit, že uplynulo již plných dvacet let od maturity, tehdejších studentů jedné třídy Biskupského gymnázia, z nichž část pokračovala ve studiu na teologické fakultě a stali se kněžími. Setkání začalo v pátek desátého května slavením mše svaté v petrinské kapli, pokračovalo prohlídkou domova, kde byli přítomní, během studentských let, ubytováni. Vzpomínání na studentské roky pokračovalo až do druhého dne. S pohledem zpět je třeba vyslovit jen jedno: Bohu díky!

Fotky: