Přednáška P.Jiřího Rouse o Romském etniku... | cdm Petrinum

Přednáška P.Jiřího Rouse o Romském etniku...

Pozvánka:

24.9.2013
v 19 hodin na CDM Petrinum

Přednáška: P.Mgr.Ing. Jiřího Rouse
Romské etnikum a společné soužití

Komentář:

Mohli jsme si vyslechnout velmi poutavé povídání o našich romských spoluobčanech, jejich zvycích, odlišnostech, prioritách. Otec Jiří nás seznámil s aktivitami a různými formami spolupráce ve farnosti a zodpověděl mnohé dotazy.

Fotky: