Jak se učit | cdm Petrinum

Jak se učit

Pozvánka:

12.1.2015 - v 19:00 přednáška Mgr. Petra Vaňka o nalezení optimální cesty k zapamatování a uplatnění probírané látky.

Komentář:

Přenáška Mgr. Petra Vaňka byla pro studenty velmi zajímavá. Seznámili se, jak pracovat ve skupinách, postupovat od jednoduššího učiva ke složitějšímu, eliminovat rušivé vlivy, používat mimotechnické pomůcky, předříkávat si učivo nahlas, vypisovat si osnovu v bodech, relaxovat, pocítit časový nedostatek.
Uvědomili si rozdíl v učení přírodovědných nebo jazykových předmětů a jak efektivně udržet učivo v paměti.

Fotky: