Hraná křížová cesta | cdm Petrinum

Hraná křížová cesta

Pozvánka:

31.3.2015 - Dramatické zpracování na téma sedmi smrtelných hříchů

Komentář:

Opět skvělé, působivé i odvážné zpracování duchovních témat (pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost) našimi kluky.

Fotky: