Setkání prváků | cdm Petrinum

Setkání prváků

Pozvánka:

V úterý 2.6.2015 proběhne ohlédnutí za uplynulým školním rokem s prváky našeho domova.

Komentář:

Po společné modlitbě a úvodním slovu pana ředitele jsme se pustili do hry, která se týkala úspěchů, nezdarů a cílů v uplynulém školním roce. Nechybělo ani pohoštění a závěrečné požehnání o. spirituála. Je vidět, že letošní "nováčci" dobře zapadli do celého petrinského kolektuivu.

Fotky: