HRANÁ KŘÍŽOVÁ CESTA | cdm Petrinum

HRANÁ KŘÍŽOVÁ CESTA

Pozvánka:

V úterý 15.3.2016 v 19:30
s podtitulem: "Kristus trpí v trpících".

Fotky:

rektor předává diplom a ceny za 4.místo