Setkání s maturanty | cdm Petrinum

Setkání s maturanty

Pozvánka:

Ve středu 26. 4. 2017 v 19 hod. proběhne tradiční rozloučení s maturanty a končícími studenty ve sklepení domova.

Fotky: