3. postní obnova | cdm Petrinum

3. postní obnova

Pozvánka:

Postní duchovní obnovy 2017 začínají vždy v 20.30
Dnešní obnovou provází
P. Filip Rathouský, OFM
františkán a farář v Husovicích

Fotky: