Postní duchovní obnova | cdm Petrinum

Postní duchovní obnova

Pozvánka:

První čtyři postní středy budou vždy v 20:30 mše svaté s duchovní obnovou a inspirací od našich hostů:

Středa 21.2. ve 20:30
P. Ladislav Nosek, Jezuita

Středa 28.2. ve 20:30
P. Jan Kotík, farář v Řečkovicích

Středa 7.3. ve 20:30
Mons. Pavel Posád, pomocný biskup

Středa 14.3. ve 20:30
P. P. Jan David, Pallottin

Fotky:

objednávka z jídelního lístku