Velikonoční prázdniny | cdm Petrinum

Velikonoční prázdniny

Pozvánka:

Dne 18. dubna začínají velikonoční prázdniny.
Z tohoto důvodu bude domov uzavřen
ve středu 17. 4. od 16:00 hod.
a opět otevřen
v ponděli 22. 4. v 17:00 hod.

ZÁJEMCI O PŘESPÁNÍ ZE STŘEDY NA ČTVRTEK
SE MUSÍ DOMLUVIT NA VYCHOVATELNĚ
LP 2019