Gulášování | cdm Petrinum

Gulášování

Pozvánka:

Ve středu v 17 hod. jste zváni na výborný guláš od sponzorské firmy SLÁMA a zároveň můžete přispět v rámci Adopci na dálku na výstavbu Salesiánského střediska ve Staré Zagoře v Bulharsku.

Komentář:

Děkujeme sponzoru -

UZENÁŘSTVÍ A LAHŮDKY SLÁMA s.r.o.

za dodání super chutného guláše, našim řezníkům za přípravu a distribuci
a všem našim studentům - dárcům, protože se na salesiánské středisko vybralo už 7145 Kč.

Fotky: