setkání vysokoškoláků | cdm Petrinum

setkání vysokoškoláků

Pozvánka:

V úterý 8.10.2019 v 22 hod. ve sklepení domova - jedinečná možnost poznat své vrstevníky

Fotky: