Slavnost Všech svatých | cdm Petrinum

Slavnost Všech svatých

Pozvánka:

12.11.2021
Mše svatá v 21 hod. na domově